Vergoedingen

Vergoeding Fysiotherapeutische Zorg

Fysiotherapie praktijk Fysio Bathmen e.o. heeft met praktisch elke zorgverzekeraar een overeenkomst. De zorgverzekering bestaat uit de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Naast de wettelijke bepalingen van de basisverzekering heeft elke zorgverzekeringsmaatschappij zijn eigen voorwaarden voor de aanvullende verzekering. Het is zeer aan te raden om uw verzekeringspolis betreffende de vergoeding voor fysiotherapie te raadplegen. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de verzekerde om deze gegevens na te kijken.

Per 1 januari 2016 heeft elke verzekerde een eigen risico van € 385,- Het verplicht eigen risico is een bedrag dat verzekerden moeten betalen als zij medische kosten maken. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet. Dit geldt voor alle geconsumeerde zorg welke buiten de basisverzekering valt.
Hieronder staat een (globaal) overzicht met betrekking tot de vergoedingen. Het betreft hier een algemene uitleg. Aan deze uitleg kunnen geen rechten worden ontleend.

Declaraties
Wij declareren aan het eind van de maand bij alle verzekeringsmaatschappijen. Dit gebeurd geheel elektronisch. Indien wij van de maatschappij een bericht krijgen dat er geen vergoeding plaatsvindt dan zal er door ons een nota naar de betrokken patiënt worden gestuurd.

Dit houdt dus in dat de verzekeringsmaatschappij aangeeft dat er een beperking is (bereikt) in de vergoeding. Wij krijgen als zorgverlener echter niet te horen welke beperking dit is (i.v.m. privacywetgeving). Het is ook hier de eigen verantwoordelijkheid van de verzekerde om deze gegevens te achterhalen.
 
De basisverzekering
In de basisverzekering is opgenomen:
• Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar met niet-chronische aandoeningen
Max. 9 behandelingen
• Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar met een chronische aandoening *
Volledige dekking
• Fysiotherapie vanaf 18 jaar bij een chronische aandoening *
Vanaf de 10e behandeling volledige dekking
• Fysiotherapie vanaf 18 jaar bij een niet-chronische aandoening
Geen dekking

* Een chronische aandoening is een aandoening die voorkomt op de lijst
“Chronische indicaties,…” van het ministerie van VWS.

LET OP!!
Een Chronische aandoening is dus niet een langdurende klacht of blessure! De lijst met aandoeningen is uitgebreid. Globaal kan je zeggen dat nabehandeling van een operatieve ingreep aan een gewricht of spier op de lijst voorkomt. Verder staan bepaalde aangeboren afwijkingen en neurologische-aandoeningen (zoals scoliose of CVA) ook vermeld op deze lijst. Kijk voor een volledig overzicht op: http://fysiovergoeding.nl/index.php.

De Aanvullende verzekering
Elke zorgverzekeringsmaatschappij is vrij om zijn eigen aanvullende polisvoorwaarden op te stellen voor fysiotherapeutische zorg (welke niet in de basisverzekering valt).

Gezien het grote aantal verzekeringsmaatschappijen en het nog grotere aanbod van polissen is het ondoenlijk hier een goed overzicht van te maken. Dus raadpleeg uw verzekeringspolis of bel uw verzekeringsmaatschappij!