Oedeemfolder

Voor wie
Soms is er sprake van een vochttoename door onvoldoende werking van de bloedvaten en andere keren is er sprake van ophoping van lymfevocht door onvoldoende of niet functioneren van het lymfestelsel of een deel daarvan.Vaak is een combinatie van deze twee vormen de oorzaak van een dikke arm of dik been. Natuurlijk kan vocht zich ook elders in het lichaam ophopen en ook dan kan oedeemtherapie de beste aanpak zijn.Deze informatiefolder is bestemd voor mensen die vragen of klachten hebben met betrekking tot een dik been of een dikke arm ten gevolge van een stoornis in het lymfe systeem.

Wat te doen bij lymfoedeem
Lymfoedeem gaat niet vanzelf over. Als u denkt dat er bij u een lymfoedeem ontstaat, neemt u direct contact op met uw huisarts of specialist. In overleg besluit u of er verder onderzoek en/of behandeling noodzakelijk is. U kiest dan voor een behandelaar die terzake kundig is. Uw oedeemtherapeut behandelt niet alleen het lymfoedeem adequaat maar is tevens een deskundige op het gebied van houding en beweging.

Oedeem, wat is dat?
Oedeem is een abnormale vochtopeenhoping in (een deel van) het lichaam. Dit kan zich uiten door een zwaar gevoel, gevoel van spanning in de huid, pijnlijk of tintelend gevoel, beperkingen in bewegingen en toename van de omvang van het lichaamsdeel.

We onderscheiden 3 typen oedeem:
Lymfoedeem
–  Primair lymfoedeem (aangeboren afwijking van het lymfestelsel)
–  Secundair lymfoedeem (na een aandoening bv. operatie of bestraling)

Veneus oedeem (aandoening van de aderen)

Lipoedeem (stoornis in het vetweefsel)

Wat is Oedeemtherapie
Oedeemtherapie is de behandeling van oedeem gericht op het beperken en voorkomen van het oedeem om de bewegingsmogelijkheid van arm of been te vergroten of in ieder geval te behouden.en kan bestaan uit (een combinatie van):

Manuele lymfedrainage: dit is een massagetechniek gericht op het stimuleren van de afvoer van lymfevocht en het bevorderen van de functie van niet-aangedane lymfevaten en –knopen.

Compressietherapie: om de afname in omvang zo snel mogelijk te realiseren zal er in de meeste gevallen gebandageerd (gezwachteld) worden. Als het overschot aan vocht weg is zal er meestal een elastische kous aangemeten worden om het effect van de therapie te behouden.

Oefentherapie: een bewegingsbeperking of verminderde bewegingsomvang door spierkrachtvermindering wordt behandeld met oefeningen om de functies van ledematen te verbeteren.

Ademtherapie: specifieke ademhalingsoefeningen verbeteren de afvoer van lymfevocht.

Voorlichting: u wordt voorgelicht over huidverzorging, voeding, preventie en zelfhulp. Dit zijn zaken waarmee u zelf aan de slag kunt gaan. Tevens wordt u begeleid in het opbouwen van uw dagelijkse activiteiten.

Lymftaping: hierbij wordt gebruik gemaakt van een specifieke elastische tape die een liftende werking heeft. Hierdoor kan de onderhuidse circulatie verbeteren en de afvoer van lymfevocht verbeterd worden.

Wat kunt u verwachten
Wij hebben doelmatigheid en cliënttevredenheid hoog in ons vaandel staan. Wij streven naar het aanbieden van hoogwaardige behandelingen. Dit betekent onder andere dat wij veel aandacht besteden aan bij- en nascholing op het gebied van oedeemtherapie.

Wat zijn de kosten
Oedeemtherapie gegeven door een oedeemtherapeut wordt volledig vergoed door de meeste zorgverzekeraars. De eerste 9 behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. De vervolgbehandelingen worden vergoed uit de basisverzekering. Bij twijfel is het raadzaam uw zorgverzekeringspolis hierover na te lezen.

Hoe kunt u zich aanmelden
U kunt zich rechtstreeks aanmelden bij de praktijk onder nummer ….. en vragen naar Leonard Dost, hij is bij ons de geregistreerde oedeemtherapeut, lid van de NVFL.
(Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten binnen de Lymfologie)
Uiteraard kunt u ook naar ons doorverwezen worden door uw huisarts of specialist.