Tarieven Fysiotherapie

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.
De tarieven – verzekerden zonder aanvullende verzekering en wanneer de verrichtingen buiten de dekking vallen – hebben wij als volgt vastgesteld:

Reguliere zitting fysiotherapie € 30,00
Toeslag aan huis € 12,50
Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 48,30
Screening € 14,75
Zitting\onderzoek na screening € 32,50
Intake\onderzoek na verwijzing € 45,00
Zitting manuele therapie € 43,50
Zitting oedeemtherapie € 43,50
Niet nagekomen afspraak € 22,50
Fysiofitheidsscan € 45,00
Groepstherapie 2-3 personen ( p.p.p.u. ) € 22,50
Groepstherapie 4 personen ( p.p.p.u. )      € 20,00
Telefonische zitting €   7,60


Bij een niet nagekomen afspraak wordt de nota naar de patient gestuurd.

Heeft u vragen, vraag uw behandelend fysiotherapeut om toelichting of bel het secretariaat ( 0570 542340).
Daarnaast kunt u kijken op de site van uw zorgverzekeraar of in uw polisvoorwaarden.