Medical Taping concept

Inleiding

In 2007 zijn we begonnen met een nieuwe behandelmethode: het Medical Taping Concept. Een jonge methode die nog volop in ontwikkeling is. In tegenstelling tot de klassieke manier van tapen wordt er niet geïmmobiliseerd maar wordt er juist geactiveerd dan wel geïnhibeerd. Het behandeleffect wordt bereikt door de manier van plakken. De gebruikte tape heeft een grote lengte-elasticiteit die bijvoorbeeld met of juist tegengesteld aan de werkingsrichting van een spier ingezet kan worden. Bij spier-, band- en gewrichtsproblemen kan deze behandelmethode soms zeer snel de klachten verminderen. Zo ook bij (post-operatieve) littekens, lokale pijn, houdingsproblemen en vage pijnklachten.
Deze nieuwe methode kan in combinatie met zowel de bekende fysiotherapeutische middelen als met acupunctuur ingezet worden om een 24-uurs ondersteuning te geven. Het resultaat is merkbaar en het aantal patiëntencontacten kan afnemen.

Het concept van Medical Taping
De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen. Spieren zijn niet alleen nodig voor beweging maar zijn tevens bepalend voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren kan dat een scala van klachten en aandoeningen geven.

Voortbouwend op deze gedachte zijn er elastische tapesoorten ontwikkeld die de spieren in hun functie konden ondersteunen zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelen wordt het lichaamseigen herstelproces geactiveerd.

Er wordt gebruik gemaakt van de elasticiteit van de tape ten opzichte van de elasticiteit van de huid om te zorgen dat de tape een soort ‘liftende werking’ heeft op de opperhuid. Er ontstaat zo meer ruimte in het gebied van de onderhuid waar allerlei receptoren, bloed- en lymfevaatjes liggen. Door gebruik te maken van verschillende tapetechnieken kunnen verschillende effecten worden bereikt.

Bij weefseltrauma reageert het weefsel met een ontstekingsreactie. Er ontstaat een lokale zwelling die een drukverhoging geeft op het omringende weefsel. Door deze drukverhoging wordt de bloedcirculatie verstoord en de lymfeafvoer belemmerd en de druk op de pijnreceptoren neemt toe. De liftende werking van de tape geeft een onmiddellijke drukvermindering, waardoor de bloedcirculatie en de lymfeafvoer weer worden hersteld. De druk op de pijnreceptoren neemt af, de ervaren pijn vermindert onmiddellijk. Automatisch maakt dat een meer fysiologisch bewegingspatroon mogelijk.
Conventionele taping heeft juist als doel de bewegingsmogelijkheden te beperken. Bij het aanleggen van sporttape ontstaat een drukverhoging waardoor de bloedcirculatie en de lymfeafvoer beperkt worden. Langdurige partiële of totale immobilisering van spieren of gewrichten veroorzaakt bovendien contracturen, waardoor behandeling nodig is om te revalideren van het herstel. Immobilisering zou daarom zo kort mogelijk gehouden of zelfs voorkomen moeten worden.

De antiallergische, ventilerende en huidvriendelijke eigenschappen van de speciaal ontwikkelde tape zorgen ervoor dat de tape langere tijd achter elkaar gedragen kan worden, waardoor het herstel sneller kan verlopen.

Samenvattend kunnen de effecten als volgt ingedeeld worden:
1. Spierfunctie verbeteren door tonusregulatie
2. Belemmeringen in bloedcirculatie en lymfe afvoer opheffen
3. Pijndemping
4. Ondersteunen gewrichtsfunctie, door:
– stimuleren van proprioceptie
– correcties van de bewegingsrichting
– vergroten van de stabiliteit
5. Neuro-reflectoire be?nvloeding

Indicaties voor Medical Taping:
– Hypotone spieren stimuleren
– Hypertone spieren inhiberen
– Spieren tegen overbelasting beschermen
– Gewrichten beschermen
– Pijn dempen
– Ontstekingen reduceren
– Lymfoedeem verminderen
– Haematomen verminderen
– De range of motion beïnvloeden
– De propriosensoriek verbeteren
– De lichaamshouding corrigeren
– De fascia corrigeren

Het toepassingsgebied mag breed genoemd worden. Nabehandeling van blessures, reduceren van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem, maar ook haematomen), houdingscorrecties, behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog). Ook neuro-reflectoire beïnvloeding, bijvoorbeeld bij hoofdpijn, behoort tot de mogelijkheden, evenals profylactisch tapen.

Lymf Taping:
Lymfe is een helder vocht dat circuleert in en rondom de weefsels van het lichaam. Via lymfevaten en lymfeknopen worden afvalstoffen uit de weefsels weggevoerd. Lymfoedeem ontstaat wanneer de transportcapaciteit voor de afvoer van de lymfe niet toereikend is; dus als er sprake is van mechanische insufficiëntie.

De liftende werking die de CureTape op de huid heeft, zorgt ervoor dat de subcutane bloedcirculatie verbeterd en de lymfe afvoer wordt bevorderd. De initiële lymfevaatjes kunnen zich door de drukverlaging meer openen. Dit komt exact overeen met de doelstelling van de manuele lymfdrainage.

Lymf Taping is een onderdeel van het Medical Taping Concept dat uitermate geschikt om lymfedrainage te stimuleren. Het wordt aangebracht op het afvoergebied van desbetreffend oedemateus lidmaat. De speciale tape heeft dezelfde elasticiteit als de huid. Door de tape wordt de lymfatische afvoer 24 uur per dag gestimuleerd. De tape moet worden aangelegd volgens de anatomie van de lymfebanen. De tape tilt de huid een beetje en er ontstaat een vermindering van druk op de bloedvaten. Bovendien wordt de tape een geleider voor bindweefselvocht.

Meer informatie over Medical Taping Concept is te vinden op:
www.fysiotape.nl ]